MỤC VỤ PHỤNG VỤ Lời Chúa Trong Phụng Vụ Lm.Ant Nguyễn Đức Khiết   LỜI CHÚA TRONG PHỤNG VỤ I. NHẬP ĐỀ Hiến chế tín lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum) của Công Đồng Vaticanô II đã nhắc lại cho chúng ta về tình yêu muôn thuởRead More →

MỤC VỤ PHỤNG VỤ Phẩm Phục Trong Phụng Vụ Lm.Ant Nguyễn Đức Khiết PHẨM PHỤC PHỤNG VỤ Y phục giữ một phần quan trọng trong hình ảnh người ta có về một người nào đó, một chức vụ nào đó. Trong tất cả các xã hội, đều có y phụcRead More →