LÀM PHÉP NHỮNG PHƯƠNG TIỆN DÀNH CHO NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG (BCE, no 657-672) Làm phép xe cộ các loại Đâu có tình yêu thương Đk– Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người. Đâu có tìnhRead More →

Nghi thức rửa tội trẻ nhỏ

Nghi Thức Rửa Tội Một Hay Nhiều Trẻ Nhỏ Theo “SÁCH LỄ NGHI GIÁM MỤC”, Cuốn DE BENEDICTIONIBUS được Thánh Bộ Phụng Tự ban hành ngày 31-05-1984. A. Nghi thức đón tiếp Chủ lễ chào các người có mặt, nhất là cha mẹ và những người đỡ đầu, nói ítRead More →

Nghi Thức Rửa Tội Người Lớn Theo “SÁCH LỄ NGHI GIÁM MỤC”, Cuốn DE BENEDICTIONIBUS được Thánh Bộ Phụng Tự ban hành ngày 31-05-1984. 1. Nghi thức tiếp nhận Chủ lễ: T… ông (bà, anh, chị, em, con) xin gì cùng Hội Thánh Chúa? Thỉnh nhân: Thưa con xin đứcRead More →