Skip to content

NGuồn cảm hứng của chúng tôi

Gaudium et Spes

Phẩm giá con người 

Thân xác

Con người, chủ thể xã hội

Lương tâm đạo đức 

Phát triển

Mỗi chúng ta khi sinh ra trong cuộc sống này, Thiên Chúa đều ban cho chúng ta một “con đường”. Có con đường thật ngắn, và cũng có những con đường thật dài! Có những con đường thẳng tắp, trơn tru, lại cũng có những con đường sỏi đá, hiểm trở! Và mục đích của chúng ta trong cuộc sống này là đi hết quãng đường của đời mình, để có thể đạt được hạnh phúc đích thực và trường tồn, nơi đó Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh đang chờ đón chúng ta