Chuyên mục: Giáo Luật

VAI TRÒ CỦA LINH MỤC PHỤ TÁ THEO GIÁO LUẬT Bộ Giáo Luật 1917 (cann. 471-478) nói đến 5 loại “cha phó” ở giáo xứ: 1- linh mục phụ tá (assistant), vicarius cooperator, tương đương với vị phụ tá hiện nay; 2- linh mục quản xứ (parochial administrator), vicarius oeconomus,Read More →

SỔ SÁCH GIÁO XỨ I. CÁC LOẠI SỔ SÁCH, HỒ SƠ LƯU TRỮ THEO GIÁO LUẬT 1. LOẠI MỤC VỤ – Theo Bộ Giáo Luật 1983, “Trong mỗi giáo xứ phải có sổ sách của giáo xứ, tức là sổ Rửa Tội, sổ Hôn Phối, sổ Tử và những sổRead More →

HÀNG GIÁO SĨ VÀ VIỆC KINH DOANH Truyền thống của Giáo Hội Kitô, ngay từ ban đầu, vẫn ngăn cấm hàng giáo sĩ tham gia vào hoạt động kinh doanh và thương mại; dựa theo lời căn dặn của thánh Phaolô: người chiến sĩ của Chúa Kitô, “không ai vướngRead More →

HÔN NHÂN CÔNG GIÁO – NHỮNG QUI ĐỊNH PHÁP LÝ VÀ HƯỚNG DẪN MỤC VỤ Hôn nhân không chỉ là việc của hai cá nhân, nhưng còn là một định chế quan trọng, không thể thiếu trong xã hội loài nguời. Cộng đoàn nhân loại nào cũng có những tậpRead More →

Giáo Luật về Hôn Nhân (Mở Rộng) TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ HÔN THÚ DÂN SỰ VỚI NGƯỜI KHÁC A- Luật dân sự VN, điều 147 của Bộ Luật Hình Sự 1999, cấm song hôn hay chung sống như vợ chồng với người đang có gia dình; người vi phạm cóRead More →

HỒ SƠ NON CONSUMMATUM   TOÀ ÁN HÔN PHỐI GIÁO PHẬN IN CAUSA DISP. MATRIMONII SUPER RATO PROT.04/00 Hồ sơ: NHẬN ĐỊNH CỦA BẢO HỆ VIÊN Kính gởi linh mục Chánh Án, Tôi, Lm ………………………………, Bảo hệ viên củaToà án hôn phối Tổng giáo phận Tp.Hồ Chí Minh, ký tênRead More →