Chuyên mục: Nghi Thức

Phép lành tân linh mục

Phép Lành Tân Linh Mục PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ DÀNH CHO CÁC TÂN LINH MỤC   PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ DÀNH CHO CÁC TÂN LINH MỤC A. MỘT LINH MỤC ĐỌC: SẮC LỆNH CỦA THÁNH BỘ XÁ GIẢI Đức Phaolô VI, doRead More →

NGHI THỨC KỶ NIỆM HÔN PHỐI   NHÂN DỊP GIÁP NĂM THÀNH HÔN (nghi thức cử hành trong thánh lễ) 94. Trong phần phụng vụ Lời Chúa, theo luật phụng vụ, có thể lấy các bài đọc hoặc của cử hành hôn phối hoặc của thánh lễ tạ ơn, trongRead More →

NGHI THỨC LÀM PHÉP CHUÔNG   Nghi lễ mở đầu 1037. Khi cộng đoàn tín hữu đã tập họp, nên hát một bài xứng hợp. Hát xong, chủ sự đọc “Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Mọi người làm dấu thánh giá trên mình và thưa “A-men”. 1038.Read More →

VỀ VIỆC LÀM PHÉP CHÉN THÁNH  DĨA THÁNH Những điều cần biết trước 984. Chén thánh và dĩa thánh, đã được dùng vào việc tiến dâng, truyền phép và chịu lấy Mình Thánh và Máu Thánh, thì đã trở thành đồ thánh khi người ta có ý sẽ mãi mãiRead More →

NGHI THỨC LÀM PHÉP BỆNH NHÂN NGHI THỨC LÀM PHÉP Nghi lễ mở đầu 294. Khi gia đình (hay cộng đoàn tín hữu) đã tập họp, thừa tác viên đọc “Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Mọi người làm dấu thánh giá trên mình và thưa “A-men”. 295.Read More →