Chuyên mục: Suy Niệm

Lc 21, 34-36 Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện I. Bối cảnh : Đoạn Tin Mừng này là một phần của diễn từ chung luận, trong đó Chúa Giêsu nói tới những việc sẽ xảy ra vào những ngày cuối cùng. Chúa không dừng lâu ở việc mô tả các dấuRead More →

Lc 21, 29-33 Dấu Chỉ Thời Đại I. Bối cảnh : Sau khi giải thích cho các môn đệ về những điềm báo trước về việc đền thờ và thành Giêrusalem bị sụp đổ, và các thế lực gian tà lung lay, để loan báo về ngày cánh chung, vàRead More →

Lc 21, 20-28 Giờ Cứu Rỗi Gần Đến I. Bối cảnh : Tiếp tục diễn từ chung luận : – Các câu 20-24 : Chúa Giêsu lại nói về ngày thành Giêrusalem bị tàn phá. – Các câu 25-28 : từ đó, chuyển sang ngày tận thế, ngày quang lâm.Read More →

Lc 21, 12-19 Cơ Hội Làm Chứng I. Bối cảnh Trong văn mạch diễn từ chung luận, Chúa Giêsu báo trước cho môn đệ mình biết rằng có một thời kỳ Giáo Hội sẽ bị bắt bớ. Rồi Ngài dạy họ phải sống thế nào trong thời kỳ đó :Read More →

Lc 21, 5-11 Diễn Từ Chung Luận I. Bối cảnh Đoạn Tin Mừng mở đầu một đơn vị văn chương được gọi là “diễn từ chung luận” (Lc 21, 5-36). Trong đó, Chúa Giêsu bàn đến những vấn đề “chung kết” của lịch sử là : – Sự sụp đổRead More →

Lc 21, 1-4 Cho Đi Tất Cả I. Bối cảnh : Gương dâng cúng của một bà góa – “Bà góa” : xã hội Do Thái không có những qui định bảo vệ quyền lợi các góa phụ, cho nên họ rất thiệt thòi : tài sản của chồng họRead More →

Lạy Mẹ Maria, giờ này đây, chúng con được quay quần chung quanh Mẹ, để dâng lên Mẹ những lời kinh Mân côi mà cầu nguyện cùng Mẹ. Thật là diểm phúc cho chúng con biết bao. Lạy Mẹ, thế nhưng trong khi đó, còn biết bao người đang phảiRead More →

Đức Maria là người diễm phúc. Đó là điều chính Mẹ đã xác định trong bài Magnificat : “Đến muôn đời thiên hạ sẽ khen rằng tôi có phúc” (Lc 1,48). Lời Mẹ nói đã ứng nghiệm không những hôm qua, hôm nay nhưng còn ứng nghiệm cho đến muônRead More →

* Dẫn nhập : Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người nữ tuyệt hảo mà Thiên Chúa đã trao ban giữa muôn người Phụ nữ. Nhân loại luôn kính trọng Mẹ với những đặc ân mà Giáo hội tuyên tín. Mẹ đã sống cuộc đời đơn sơ nhưng luôn vâng theoRead More →