Chuyên mục: Nghi Thức Khâm Liệm

NGHI THỨC PHÁT TANG   Chuẩn bị sẵn nước thánh và khăn tang. Mọi người trong tang quyến nên mặc áo tang trước ; nhưng chưa thắt khăn tang, chờ làm phép khăn tang xong mới thắt. 1.MỞ ĐẦU Chủ sự : Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.Read More →

NGHI THỨC NHẬP QUAN Nếu là linh mục thì mặc áo các phép, dây stô-la tím, và có thể mặc áo choàng, đi với các người giúp lễ ; với thánh giá và nước thánh, đến nhà tang. 1.LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU Chủ sự : Nhân danh Cha, và ConRead More →

NGHI THỨC VIẾNG XÁC Nếu là linh mục thì mặc áo các phép, dây stô-la tím, và có áo choàng hay không tuỳ ý. Một người đại diện nói ít lời chia buồn với tang quyến, có thể dựa theo 1 trong 2 bài gợi ý dưới đây : BÀIRead More →

CANH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN 1.DẪN VÀO CANH THỨC Linh mục (hay chủ sự) nói lên ý nghĩa giờ canh thức theo những gợi ý dưới đây hay những lời khác tương tự : Kính thưa cộng đoàn, hôm nay, chúng ta tập trung về nơi đây, trong ngôi nhàRead More →

DI QUAN ĐẾN NHÀ THỜ   1.MỞ ĐẦU (tại nhà tang) Nếu là linh mục thì mặc lễ phục tím, giúp lễ cầm sẵn bình nước phép, 3 người giúp lễ (cầm thánh giá và nến cao). Chủ sự : Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Cộng đoànRead More →

TẠI VƯỜN THÁNH 1.LÀM PHÉP MỘ Chủ sự : Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn : A-men. Đoạn đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mệnh. Kinh Đức Chúa ThánhRead More →

HỎA TÁNG 1. PHÓ DÂNG VÀ TỪ BIỆT Thánh giá nến cao đứng ở đầu (các) quan tài. Người giúp lễ đứng hai bên linh mục, cầm bình nước thánh và bình hương lửa. Chủ sự : Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn : A-men. ĐoạnRead More →

ĐÓN HÀI CỐT   1.MỞ ĐẦU Nếu là linh mục thì mặc lễ phục tím, giúp lễ cầm sẵn bình nước phép, 3 người giúp lễ (cầm thánh giá và nến cao). Chủ sự : Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn : A-men. Đoạn đọc KinhRead More →