Thánh Ca Mừng Xuân

Nghe Nhạc Thánh Ca

1. Ngày Xuân Xin Dâng

2. Phút Giao Thừa

3. Xuân Mới Vừa Sang

4. Xuân Yêu Đời

5. Chúc Xuân

6. Mừng Xuân Mới

7. Thắp Nén Hương Xuân

8. Ngày Xuân Bên Chúa

9. Xin Chào Mùa Xuân

10. Xin Chúa Ơn Xuân

11. Xuân Đã Đến Rồi

12. Xuân Ở Trong Con

13. Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình

14. Nữ Vương Mùa Xuân

 

15. Dâng Chúa Mùa Xuân

16. Chào Xuân

17. Lễ Dâng Mùa Xuân

18. Đầu Năm Dâng Chúa

19. Lễ Dâng Ngày Xuân

20. Cho Nhau Mùa Xuân

21. Hồng Ân Chúa Xuân

22. Xuân Hồng Ân

23. Hái Lộc Xuân

24. Mùa Xuân Đã Đến

25. Mùa Xuân Đã Về

26. Lễ Dâng Mùa Xuân 1

27. Lời Dâng Đầu Năm

28. Ca Dâng Mùa Xuân

1. Xin Chào Mùa Xuân

2. Phút Giao Thừa

3. Xuân Mới Vừa Sang

4. Chúc Xuân

5. Mừng Chào Mùa Xuân

6. Ô Kìa Xuân Về

7. Vần Thơ Dâng mẹ

8. Xin Mẹ Mùa Xuân

9. Mừng Xuân Mới

10. Xuân Đã Đến Rồi

11. Ngày Xuân Xin dâng

12. Xuân Yêu Đời

13. Xuân Quê Hương

14. Xuân Hy Vọng

15. Mẹ Là Mùa Xuân

16. Hái Lộc Xuân

17. Chúa Mùa Xuân

18. Chào Xuân

19. Lễ Dâng Mùa Xuân

20. Ngày Xuân Xin Dâng

21. Dâng Chúa Mùa Xuân

22. Đầu Năm Dâng Chúa

23. Lễ Dâng Mùa Xuân 2

24. Đợi Chờ Mùa Xuân

25. Mùa Xuân Đã Đến

26. Lễ Dâng Ngày Xuân

27. Chào Đón Xuân Về

28. Lễ Dâng Đầu Xuân

1. Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình

2. Hồng Ân Chúa Xuân

3. Dâng Chúa Mùa Xuân

4. Ngày Xuân Bên Chúa

5. Cho Nhau Mùa Xuân

6. Xin Chúa Ơn Xuân

7. Ca Dâng Mùa Xuân

8. Mùa Xuân Đã Về

9. Thắp Nén Hương Xuân

10. Xuân Ở Trong Con

11. Lời Dâng Đầu Năm

12. Xuân Hồng Ân

13. Nữ Vương Mùa Xuân

14. Lễ Dâng Mùa Xuân 1

1. Chào Xuân

2. Đầu Năm Dâng Chúa

3. Lễ Dâng Mùa Xuân

4. Hái Lộc Xuân

5. Chúc Xuân

6. Phút Giao Thừa

7. Xuân Mới Vừa Sang

8. Xin Chào Mùa Xuân

9. Xuân Đã Đến Rồi

10. Xuân Yêu Đời

11. Mừng Xuân Mới

12. Ngày Xuân Xin Dâng

13. Mùa Xuân Đã Đến

14. Lễ Dâng Ngày Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *