Chuyên mục: Kinh Thánh

Tìm Hiểu về TÂN ƯỚC – Học Hỏi Kinh Thánh   BẢN CHẤT – NGUỒN GỐC TÂN ƯỚC I. Bản chất của Tân Ước Thuật ngữ “Khế ước” (Hợp đồng, chúc thư: Testament): trước khi có nghĩa là một tổng thể những cuốn sách, nó muốn diễn tả tương quanRead More →

BẢN VĂN TÂN ƯỚC 1. Chính bản và khoa phê bình văn bản Chính bản (autographa) của 27 quyển sách thuộc bộ Tân Ước đã mai một rất sớm. Các Giáo phụ thế kỷ II và III, trong khi chống đối Marcion và những người lạc đạo khác, không baoRead More →

KINH BỘ TÂN ƯỚC 1. Những khuôn vàng thước ngọc của Giáo Hội buổi sơ khai Vì nguồn gốc Cựu Ước là Thiên Chúa và vì những đặc tính của Cựu Ước (2 Phr 1,20), Chúa Giêsu, như những người Do-thái ngoan đạo, đã coi Cựu Ước như quy tắcRead More →