Chuyên mục: Sinh hoạt

TÌM HIỂU MẬT THƯ TRONG SINH HOẠT TNTT I.Thực hiện Mật Thư : Trong bất cứ trò chơi nào ở trại, Mật Thư vẫn là điều lý thú, vì nó mang nhiều tính bất ngờ, nhanh trí, biến báo,sáng tạo, can đảm, đoàn kết… Vì vậy, Mật Thư trong tròRead More →

Lý Thuyết Trò Chơi Lớn   I. TRÒ CHƠI LỚN LÀ GÌ? Chơi lớn là một trò chơi cần lâu giờ, cho nhiều người, ở ngoài trời, nơi khu đất rộng có nhiều chướng ngại vật thiên nhiên. Gồm nhiều giai đọan kèm theo những thi đua liên tiếp vàRead More →

NHỮNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN Nhún đu Trong các ngày hội, các làng thôn thường trồng một vài cây đu ở giữa thửa ruộng gần đình để trai gái lên đu với nhau. Cây đu được trồng bởi bốn, sáu hay tám cây tre dài vững chắc để chịu đựngRead More →