Tác giả: Suyniem (Page 2)

Kim Chỉ Nam về Lòng Đạo Đức Bình Dân

NHÂN ĐỌC “KIM CHỈ NAM VỂ LÒNG ĐẠO ĐỨC BÌNH DÃN VÀ PHỤNG VỤ, NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH HỮỚNG” Antôn Uông Đại Bằng   KIM CHỈ NAM VỂ LÒNG ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN VÀ PHỤNG VỤ Trong các văn kiện của Công dồng Vatican II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium làRead More →

Phép lành tân linh mục

Phép Lành Tân Linh Mục PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ DÀNH CHO CÁC TÂN LINH MỤC   PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ DÀNH CHO CÁC TÂN LINH MỤC A. MỘT LINH MỤC ĐỌC: SẮC LỆNH CỦA THÁNH BỘ XÁ GIẢI Đức Phaolô VI, doRead More →