Chuyên mục: Phụng Vụ (Page 2)

Phép lành tân linh mục

Phép Lành Tân Linh Mục PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ DÀNH CHO CÁC TÂN LINH MỤC   PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ DÀNH CHO CÁC TÂN LINH MỤC A. MỘT LINH MỤC ĐỌC: SẮC LỆNH CỦA THÁNH BỘ XÁ GIẢI Đức Phaolô VI, doRead More →